Ako pracuje regulácia čerpadla pomocou regulácie rozdielneho tlaku?

Čerpadlo reaguje na zmenu prietokového objemu v systéme zmenou rýchlosti. Ak sú otvorené ventily termostatu a regulačné ventily, prietokový objem narastie a čerpadlo zvýši rýchlosť. Ak sú ventily uzavreté, čerpadlo obmedzí rýchlosť. To zároveň zníži spotrebu elektrickej energie. Pre tento typ regulácie spoľahlivosti funkcie je nutné vykonať hydraulické vyváženie potrubnej siete.