Ako pracuje nočný režim zastavenia?

Nočný režim zastavenia je aktivovaný (je takto konfigurovaný) prostredníctvom privádzanej teploty tepelného generátora.

Ak privádzaná teplota klesne o viac ako 10-15°C za dve hodiny a

teplota klesá minimálne o 0.1°C za minútu.

Čerpadlo sa zapne naspäť do normálneho režimu ihneď, ako teplota znovu narastie o viac ako 10°C.

Nočný režim zastavenia funguje iba ak je čerpadlo inštalované v potrubnom systéme tepelného generátora.