Ako porozumieť krivke čerpadla?

Krivka čerpadla u vykurovacieho čerpadla znázorňuje množstvo prítoku na osi x a tlakovú výšku na osi y. Krivka čerpadla znázornená v grafe je prehnutá a zľava doprava klesá.

Každý možný prevádzkový bod čerpadla je znázornený na krivke čerpadla, kde sú tieto závislosti: Vysoké množstvo prítoku = nízka tlaková výška; Malé množstvo prítoku = vysoká tlaková výška.

U vykurovacích systémoch krivka systému predstavuje funkciu hydrauliky systému. Táto krivka pretína krivku čerpadla v bode, ktorý predstavuje prevádzkový bod čerpadla.