Ako sa správa čerpadlo MQ v prípade suchého chodu?

Ak motor beží a prietok je menší než 0.07 m³/h a tlak je nižší než je tlak nastavený na tlakovom spínači, spustí sa alarm suchého chodu. Ak tento stav trvá dlhšie ako minútu, alarm sa spustí a motor sa vypne. Potom sa MQ bude pokúšať naštartovať každých 30 minút. Ak je aj po 24 hodinách nedostatok vody, čo znamená, že všetky pokusy o opätovné naštartovanie zlyhali, bude potrebné čerpadlo naštartovať ručne. Aj v prípade alarmového stavu je možné čerpadlo vždy ručne vypnúť a zapnúť stlačením tlačidla ON/OFF.