Ako je definovaná celková tlaková výška?

Dynamická celková tlaková výška sa taktiež označuje ako "tlaková výška" alebo jednoducho ako "celková tlaková výška". V technickej literatúre je celková tlaková výška definovaná ako práca, ktorú musí čerpadlo vykonať pre čerpanie média s ohľadom na definovanú jednotku hmotnosti. Vysvetlené jednoduchšie, tlaková výška je rovná tlaku nameranému na výstupnom otvore mínus nasávací tlak v mieste nasávacieho otvoru. Tlaková výška je všeobecne špecifikovaná ako m. Všeobecné povedané, tlaková výška je spolu s prietokom prezentovaná vo forme QH krivky.