Ak je povch obehového čerpadla horúci na dotyk, čo môže byť príčinou?

A: Obehové čerpadlá sú všeobecne používané na cirkuláciu horúcej vody. Teplota čerpaného média sa prenáša na čerpadlo a je teda normálne, ak je povrch čerpadla teplý alebo dokonca horúci.

B: Rotor čerpadla môže byť zablokovaný v dôsledku opotrebovania ložísk alebo prítomnosti nečistôt. Vymeňte čerpadlo a vyčistite systém.