Je možné, aby čerpadlá s ponorným motorom fungovali v režime suchého chodu?

Suchý chod čerpadla môže poškodiť mechanické tesnenie motora. Z tohto dôvodu budú plavákové spínače umiestnené tak, že úroveň naplnenia u hriadeľa nespadne pod minimálnu požadovanú úroveň pre prevádzku čerpadla. (Viď taktiež "Aká minimálna úroveň naplnenia je potrebná pre správnu prevádzku čerpadla?"). Aktuálne podmienky bežné u príslušných aplikácií teda musia byť vždy v súlade s informáciami uvedenými v prevádzkových pokynoch alebo záznamovom liste pred prvým spustením čerpadla.