Je možné nainštalovať hlavu čerpadla u čerpadiel s reguláciou rýchlosti do krytu čerpadla bez regulácie?

Nie, to nie je možné, pretože kryt a hlavy sú navrhnuté tak, aby do seba zapadali.