Je tlaková výška čerpadla rovnaká ako výška budovy?

V súčasnosti sú vykurovacie systémy navrhované ako hydraulicky uzavreté systémy. To znamená, že výška budovy nemusí byť pri navrhovaní čerpadla braná do úvahy.

Pri určovaní tlakovej výšky pre vykurovacie čerpadlá je kritickým faktorom odolnosť potrubia vrátane pevnosti všetkých jednotlivých častí, ako sú napr. spoje a ohyby.