Istič alebo poistiky sa rozpojili. Čo môže byť príčinou?

Rozpojenie ističa a poistiek môže nastať z rôznych dôvodov: Pokles napätia, nesprávne navrhnutý istič alebo poistky, príliš nízke nastavenie ističa ochrany motora, asymetricky trojfázový prúd, skrat na motore, nesprávne vedenie alebo porucha elektrických zapojení, opotrebované alebo zablokované čerpadlo, porucha kondenzátora pre jednofázové motory, istič ochrany motora vystavený vyššej teplote okolia, než motor.

Každopádne môže byť čerpadlo napríklad aj poddimenzované pre príslušné použitie a môže pracovať s väčším prietokom, než je jeho menovitý prietok.