Ističe štartéra motora alebo poistky sa rozpojili. Čo môže byť príčinou?

Rozpojenie ističa a poistiek môže nastať z rôznych dôvodov: Pokles napätia, nesprávne navrhnutý istič alebo poistky, príliš nízke nastavenie ističa ochrany motora, asymetricky trojfázový prúd, skrat na motore, nesprávne vedenie alebo porucha elektrických zapojení, opotrebované alebo zablokované čerpadlo, porucha kondenzátora pre jednofázové motory, istič ochrany motora vystavený vyššej teplote okolia, než motor.

Každopádne je možné, že je čerpadlo poddimenzované pre príslušné aplikácie a teda pracuje s prekračovaním jeho menovitého prietoku. V tomto prípade skúste čiastočne uzavrieť uzatvárací ventil na tlačnej strane za účelom priškrtenia prietoku, kým sa elektrický prúd motora nevráti do akceptovateľných medzí.