Obehové čerpadlo je hlučné (bzučí alebo drnčí). Je to normálne? Čo je s tým možné urobiť?

A: Vzduch v systéme vedie k hluku. Celý systém je nutné skontrolovať a vypustiť.

B: Čerpadlá môžu byť pre príslušný systém predimenzované. Pre vyriešenie tohto problému priškrťte ventily výtlačnej strany, kým hluk nezmizne.

C: Voda v systéme sa varí, pretože čerpadlo je poddimenzované. Je to možné vyriešiť inštaláciou väčšieho čerpadla.

D: Nadmerné opotrebovanie ložísk (drnčanie). Je nutná výmena čerpadla.

S: Systém, ktorý už bol uvedený do prevádzky, sa upchal. Je nutné vyčistiť systém.