Čerpadlo je hlučné.

Možná príčina problému

Vzduch v čerpadle

Odstránenie poruchy

Čerpadlo má automatický systém odvzdušnenia.

Všimnite si nastavenia ovládania čerpadla na displeji.

Za účelom rýchleho odvetrania čerpadla nastavte čerpadlo na Úroveň Rýchlosti III pomocou tlačidla 5 a nechajte ho bežať pol hodiny. Potom použite tlačidlo 5 pre návrat na pôvodné nastavenie ovládania.

Ak to nevyriešilo problém, prosíme, zavolajte Vášho odborného technika.

Možná príčina problému

Príliš nízky nasávací tlak.

Odstránenie poruchy

Tieto poruchy dokáže odstrániť iba kvalifikovaný odborník.

Zavolajte Vášho odborného technika.