Čerpadlo nepracuje. Na displeji ovládacieho panelu sa objaví "E1".

Možná príčina problému

Zablokovaný rotor

Odstránenie poruchy

Niekoľkokrát odpojte čerpadlo od napájania prúdom a reštartujte ho

Skúste odstrániť usadeniny ľahkým poklopaním na čerpadlo

Vypnite čerpadlo na strane média, snímte hlavu čerpadla a odstráňte usadeniny (takúto prácu môže vykonať iba kvalifikovaný odborník)