Čerpadlo nepracuje. Na displeji ovládacieho panelu sa objaví "E2".

Možná príčina problému

Nedostatočné napájacie napätie.

Odstránenie poruchy

Je potrebné, aby napájacie napätie skontroloval kvalifikovaný odborník