Čerpadlo nepracuje. Na displeji ovládacieho panelu sa objaví "E3".

Možná príčina problému

Elektrická chyba.

Odstránenie poruchy

Je potrebná výmena čerpadla kvalifikovaným odborníkom