Čerpadlo nepracuje. Na displeji ovládacieho panelu sa objaví nasledujúce:."--"

Možná príčina problému

Porucha napájacieho kábla

Nesprávne napätie a/alebo kmitočet

Zablokované obežné koleso

Vniknutie vzduchu do čerpadla

Elektrická chyba

Odstránenie poruchy

Tieto poruchy dokáže odstrániť iba kvalifikovaný odborník. Prosíme kontaktujte Vášho odborného technika.