Na čo môžem použiť ponorné čerpadlá GRUNDFOS SP?

Ponorné čerpadlá GRUNDFOS SP sú vhodné pre:

• Prívod pitnej vody do miest a obcí

• Prívod vody do mliekární, pivovarov a závodov na plnenie balenej vody

• rodinné domy

• Prevádzky vykurovacích čerpadiel spodných vôd

• Zavlažovacie systémy používané na záhradnícke, poľnohospodárske a lesnícke účely

• Vodné fontány, taktiež pre vodorovnú inštaláciu

• Odvodňovanie v stavebníctve a ťažobnom priemysle

• Prívod vody pre priemyselné chladiace okruhy

Nasávací otvor čerpadla musí byť vždy úplne ponorený do vody. Čerpadlo môže byť inštalované v zvislej alebo vodorovnej polohe.