Čo spôsobuje prietokový hluk?

Prietokový hluk je spôsobený trením média v úzkych miestach potrubných rozvodov, napr. v mieste otvorov termostatových ventilov. Toto je možné vyriešiť obmedzením výkonu čerpadla.

Pre zabezpečenie distribúcie tepla s nízkym hlukom bez nadmerného alebo nedostatočného prítoku do akéhokoľvek potrubného rozvodu alebo odberného miesta je nutné hydraulické vyváženie.