Čo znamená abrazia?

Pevné častice v čerpanom médiu vytvárajú trenie, ktoré vedie k obrusovaniu materiálu. Je to často sa vyskytujúci problém u kanalizačných technológií, spôsobený pieskom v čerpanom médiu, ktorý poškodzuje komponenty čerpadla, ako napr. obežné kolesá.