Čoho sa týka hydraulické vyváženie?

Hydraulické vyváženie potrubnej siete je požadované za účelom predídenia predimenzovaniu / poddimenzovaniu jednotlivých potrubných rozvodov a odberných miest. To zaručuje optimálnu distribúciu tepla s nízkym hlukom.

Hydraulické vyváženie sa realizuje pomocou regulačných ventilov a ventilov termostatu potrubného vedenia s vopred nastavenými alebo nastaviteľnými uzatváracími ochrannými ventilmi.