Na čo sa odvoláva termín "sací režim"?

Termín "sací režim" sa odvoláva na stav nasávania s pozitívnym nasávacím tlakom, u ktorého je čerpané médium privádzané z bodu nachádzajúceho sa nad nasávacím otvorom čerpadla a ktoré je v kontakte s atmosférou (otvorený systém). To znamená, že tlak pôsobiaci na nasávací otvor čerpadla je väčší alebo rovný atmosferickému tlaku.