Čo sa stane, ak sa čerpadlo JP na obdobie mrazov nevypustí?

Čerpané médium je nutné úplne vypustiť z komôr čerpadla. Ak sa to nestane, kvapalina môže počas obdobia mrazov zamrznúť a potenciálne poškodiť komponenty vnútri čerpadla. Jednotku je možné opraviť, ale oprava môže byť relatívne nákladná.