Čo sa stane, ak sa čerpadlo MQ na obdobie mrazov nevypustí?

Počas obdobia mrazov často užívatelia zabudnú zabezpečiť, aby bolo médium z komôr čerpadla kompletne vypustené. Kryt čerpadla sa týmto po zamrznutí čerpadla úplne zničí. Jednotku je možné opraviť, ale oprava môže byť relatívne nákladná.