Čo sa deje, ak čerpadlo pracuje príliš ďaleko na ľavej časti krivky?

Ak čerpadlo pracuje príliš ďaleko na ľavej časti krivky, znamená to jednoducho to, že čerpadlo vytvára vysoký tlak, ale u prietoku je tento tlak nízky alebo žiaden. Vysoký tlak vnútri čerpadla zaťažuje jednotku obežného kolesa a tým zvyšuje tlak na ložiská motora. V extrémnom prípade to spôsobí poškodenie čerpadla a motora. Ak je prietok pod hodnotou minimálneho prietoku požadovaného pre čerpadlo, môže sa čerpadné médium taktiež prehriať a poškodiť čerpadlo. Z tohto dôvodu musí čerpadlo neustále pracovať medzi spodnou a hornou medzou prietoku. Ideálne by čerpadlo malo pracovať čo najbližšie k bodu optimálnej efektívnosti za účelom zabezpečenia dlhej životnosti a za účelom minimalizácie spotreby elektrickej energie.