Čo sa deje, ak čerpadlo pracuje príliš ďaleko na pravej časti krivky?

Ak čerpadlo pracuje príliš ďaleko na pravej časti krivky, to jednoducho znamená, že čerpadlo vytvára prietok väčší, než na aký bolo navrhnuté. Inými slovami: Čerpadlo je príliš malé na hodnotu prietoku, ktorý systém požaduje. Prevádzka čerpadla v tomto rozsahu môže spôsobiť poškodenie čerpadla a motora.

Čerpadlo musí vždy pracovať medzi spodnou a vrchnou medzou prietoku. Ideálne by čerpadlo malo pracovať čo najbližšie k bodu optimálnej efektívnosti za účelom zabezpečenia dlhej životnosti a za účelom minimalizácie spotreby elektrickej energie.