Aký vplyv má hustota a viskozita média na výkon čerpadla?

Ak to nie je špecifikované inak, krivky v dokumentácii Grundfos sú špecifikované pre hustotu a viskozitu vody pri teplote 20°C (špecifická tiaž = 1 a viskozita = 1). Môže byť nutné nastaviť výkon čerpadla, ak je hustota a viskozita čerpaného média iná, než je hustota a viskozita vody pri teplote 20°C (špecifická tiaž = 1 a viskozita = 1). Pre vypracovanie kalkulácií pre čerpadlo môže byť príslušné médium konfigurované a používané v dimenzovacom programe WebCAPS od firmy Grundfos.