Čo je chladiaci plášť?

Chladiaci plášť, taktiež označovaný ako generátor toku, zabezpečuje, že cez povrch motora tečie vždy dostatočný prúd vody za účelom chladenia motora. U typických inštalácii do jamy je čerpadlo obklopené stenami jamy. Motor je umiestnený pod čerpadlom. Pretože čerpadlo nasáva vodu zospoda, voda tečie pozdĺž stien jamy a cez povrch motora, čím sa ochladzuje motor. Ak je čerpadlo nainštalované do otvorenej vody, nenachádzajú sa tam žiadne steny jamy, ktoré by smerovali prúd vody cez povrch motora, preto je potrebný chladiaci plášť. Viac informácií o chladiacich plášťoch sa dozviete od Vášho predajcu Grundfos.