Čo je suchobežné čerpadlo?

U suchobežného čerpadla sú komponenty, ktoré prichádzajú do kontaktu s médiom (mokrá časť), oddelené od motora. Tesnenie hriadeľa čerpadla u mokrej časti je vo forme mechanického tesnenia. Čerpadlo je poháňané motorom pripojeným k hriadeľu čerpadla pomocou spojky.