Čo je výkonová krivka a aký je jej význam?

Vstupný výkon čerpadla je požadovaný výkon čerpadla pri aktuálnych prevádzkových podmienkach. Menovitý výkon motora vrátane prevádzkového faktora sa musí rovnať alebo byť vyšší než je požadovaný výkon čerpadla. Ak je požadovaný výkon čerpadla vyšší než je menovitý príkon motora, potom motor spotrebuváva viac prúdu, než má. To vedie k prehrievaniu motora a môže ho potenciálne poškodiť.