Čo je mokrobežné čerpadlo?

U tejto konštrukcie čerpadla sú všetky rotačné časti (hriadeľ, rotor, obežné koleso) umiestnené v nádobe s čerpaným médiom. Chladenie a mazanie sa nachádzajú v čerpanom médiu.