Čo je krivka NPSH a aký je jej význam?

Krivka NPSH zobrazuje minimálny požadovaný nasávací tlak (označený ako m) umožňujúci čerpadlu čerpať v súlade s výkonovou krivkou a za účelom prevencie odparovania čerpanej kvapaliny tak, aby sa zabránilo kavitácii vnútri čerpadla.

U daného prietoku musí byť hodnota NPSH v miestach nasávacích otvorov čerpadla vždy minimálne o 0.5 m väčšia, než je požadovaná hodnota NPSH:

NPSHA > NPSHR + 0.5 m poistná rezerva