Čo je to kavitácia?

Kavitácia je vytvorenie a náhle stlačenie bublín naplnených parou. Tento proces sa vyskytuje v miestach vnútri čerpadla, kde tlak klesne pod tlak pary čerpaného média. Tlak pary u kvapaliny je tlak, pri ktorom sa táto kvapalina začne variť alebo odparovať. Kavitácia, ktorá môže poškodiť čerpadlo, sa vyskytuje, ak nie je k dispozícii čistý spád pozitívneho nasávania (NPSHR), ktorý čerpadlo potrebuje.

 

Za účelom predchádzania kavitácii musí byť na nasávacom otvore k dispozícii minimálny tlak označený ako čistý dostupný spád pozitívneho nasávania (NPSHA), takže sa kvapalina nevarí ani neodparuje. Musí byť zabezpečené, že tlak na nasávacom otvore je vždy vyšší, než je tlak pary príslušnej kvapaliny u danej teploty média.

 

Poznámka: Ak čerpadlo kavituje, regulačný ventil na výtlačnej strane by mal priškrtený za účelom zníženia prietoku a tým i hodnoty NPSH požadovanej čerpadlom. Každopádne je nutné zabezpečiť, že výsledný prietok je dosť silný na to, aby dostatočne chladil a mazal čerpadlo.