Čo je pádová sila a čo ju spôsobuje?

Pádová sila je sila smerujúca nadol, pôsobiaca na obežné koleso / jednotku hriadeľa čerpadla počas prevádzky. Väčšina čerpadiel a motorov je navrhnutých tak, že pádová sila musí byť počas prevádzky vždy prítomná. Každopádne pádové sily, ktoré sú príliš vysoko, taktiež môžu viesť k problémom, ak napríklad čerpadlo pracuje na prevádzkovom bode s veľmi nízkym prietokom a teda vysokým výstupným tlakom. V prípade neustálej prevádzky v tomto rozsahu môže dôjsť k poškodeniu axiálneho ložiska motora. Okrem toho sa čerpadlo a motor môžu prehrievať v dôsledku absencie dostatočného chladiaceho toku.

Za účelom prevencie vzniku týchto problémov musí čerpadlo pracovať v rámci špecifikovaného rozsahu prietoku. Krivky pre ponorné čerpadlá Grundfos reprezentujú povolený rozsah prietoku vo forme plnej čiary spolu s neprípustným prevádzkovým rozsahom zobrazeným prerušovanou čiarou.