Čo je zdvih a čo ho spôsobuje?

"Zdvih" znamená stav, kedy sila smerovaná nahor pôsobí na obežné koleso / jednotku hriadeľa čerpadla počas prevádzky. Tento stav je možné pozorovať, keď čerpadlo čerpá väčší objem vody, než na aký je určené, t.j. ak čerpadlo pracuje ďaleko na pravej časti krivky

Každopádne u normálnych aplikácii do jamy, kde je inštalovaný spätný ventil, sa zdvihové sily obvykle nevyskytujú. Je to z dôvodu, že statický stĺpec kvapaliny, ktorý ostane v potrubí, po vypnutí čerpadla pomocou spôtného ventilu vytvára protitlak, ktorý pôsobí na čerpadlo ihneď po jeho opätovnom zapnutí tak, že taktiež bráni čerpadlu v tejto fáze pracovať príliš ďaleko na pravej strane krivky.

 

Každopádne, ak nie je inštalovaný spätný ventil alebo ak tento ventil presakuje, nebude počas zapnutia čerpadla pôsobiť žiaden statický stĺpec kvapaliny. U väčšiny čerpadiel bude v tomto prípade zdvihová sila pôsobiť na obežné koleso / jednotku hriadeľa vnútri čerpadla. Výsledný pohyb dohora pokračuje ku spojke čerpadla a motora, čo znamená, že zdvihová sila sa taktiež tvorí v motore.

Ak keď väčšina výrobcov motorov vybavuje svoje motory zdvihovými ložiskami, ktoré sú schopné pohltiť určité množstvo zdvihovej sily bez poškodenia motora, zdvihové sily je potrebné eliminovať za účelom minimalizácie opotrebenia čerpadla a komponentov motora. Zdvihové sily vznikajúce pri každom naštartovaní môžu viesť k predčasnému opotrebovaniu ako čerpadla tak i motora.