Aký je rozdiel medzi drenážnym čerpadlom a čerpadlom odpadových vôd?

Drenážne čerpadlo je primárne zamerané na čerpanie povrchových vôd a priesakov v rôznych lokalitách, a pre čerpanie spodných vôd. Čerpadlá odpadových vôd sú na druhú stranu primárne používané pre odpadové vody. To zahŕňa napr. čerpanie odpadových vôd zo zberných nádrží a čerpacích staníc.

Dva typy konštrukcie čerpadla sa primárne líšia v oblasti voľného prietoku, t.j. maximálnej povolenej veľkosti pevných častí obsiahnutých v odpadových vodách. Čerpadlá odpadových vôd majú všeobecne väčší voľný prietok, než drenážne čerpadlá.