Aký môže byť maximálny obsah piesku v čerpanej vode?

Maximálny obsah piesku v čerpanej vode nesmie presiahnuť 50 g/m³. Vyšší obsah piesku skracuje životnosť čerpadla a zvyšuje riziko upchatia čerpadla.