Čo je minimálny požadovaný prietok u ponorných čerpadiel SP?

Počas prevádzky čerpadla je požadovaný neprerušovaný minimálny prietok za účelom dostatočného chladenia čerpadla a motora. Minimálny požadovaný prietok závisí od priemeru motora a priemeru jamy. Prosíme preštudujte si záznamový list príslušného čerpadla pre presné špecifikácie týkajúce sa minimálneho prietoku.