Čo je vodný ráz a čo ho spôsobuje?

Vodný ráz je tlaková vlna spôsobená prudkou zmenou rýchlosti toku v potrubí. Tento fenomén sa označuje ako "vodný ráz", pretože tlakové vlny sú často sprevádzané hlukom, ktorý znie ako keď niekto po potrubí niekto buchne kladivom.

U inštalácií do jamy sa vodný ráz všeobecne vyskytuje, ak: a) spätný ventil v spodnej časti potrubia vyčnievajúci smerom nadol z čerpadla je inštalovaný viac ako 9 m nad hladinou vody, alebo b) spätný ventil inštalovaný v spodnej časti potrubia vyčnievajúci smerom nadol z čerpadla presakuje, zatiaľ čo spätný ventil upevnený nad touto úrovňou ostáva tesný. V oboch prípadoch sa vytvára v spodnej časti potrubia čiastočné vákuum. Pri ďalšom naštartovaní čerpadla voda naplní vákuum pri vysokej rýchlosti toku a tlačí na uzavretý spätný ventil a statický vodný stĺpec v potrubí, čo spôsobí tlakovú vlnu resp. vodný ráz. Táto tlaková vlna môže spôsobiť prasknutie potrubí a zlomenie potrubných spojov a zároveň môže poškodiť čerpadlo a/alebo motor. Ak sa vyskytnú tlakové vlny, je potrebné vypnúť systém a zavolať odborného technika, ktorý problém vyrieši.