Čo vedie k prehrievaniu motora?

V dôsledku moderného dizajnu a výrobného procesu sa v súčasnosti používané motory často zahrievajú viac, než motory používané v minulosti. V praxi povrchová teplota niektorých moderných motorov môže dosiahnuť hodnotu až 90°C (194°F). Napriek tomu je životnosť takýchto motorov rovnaká alebo ešte dlhšia, než je u starších motorov. Vysoké teploty povrchu nie sú nutne známkou toho, že je niečo zle. Každopádne, ak je motor počas prevádzky veľmi horúci, môže to mať viacero príčin:

Elektrické príčiny: Podpätie alebo prepätie, asymetrický trojfázový prúd, klesajúci izolačný odpor.

Environmentálne dopady: Vysoké teploty okolia, nedostatok ventilácie alebo slabá ventilácia, veľká inštalačná výška (nízka hustota vzduchu).

Mechanické príčiny: Príliš veľa spínacích cyklov, príliš vysoký alebo príliš nízky prietok, vysoký odpor voči rotácii v dôsledku poškodenia čerpadla, vysoká viskozita alebo hustota čerpaného média, upchaté alebo zablokované čerpadlo.