Aká minimálna úroveň naplnenia je potrebná pre správnu prevádzku čerpadla?

Čerpadlá EF a SE sú vybavené motormi chladenými okolitým čerpaným médiom. Za účelom dostatočného chladenia motora musia byť čerpadlá EF a SE počas prevádzky vždy úplne ponorené v čerpanom médiu. U aplikácií, kde to nie je moožné, nesmie úroveň naplnenia nikdy klesnúť pod polovicu výšky čerpadla.

Čerpadlá KP a AP na druhej strane majú motory, ktoré sú chladené z vnútra pomocou čerpaného média prúdiaceho cez čerpadlo. Z tohto dôvodu nemusia byť tieto čerpadlá počas prevádzky ponorené do čerpaného média, takže je možné plytké čerpanie až do výšky hladiny 3 cm.