Aké typy médií je možné čerpať?

Číre nevýbušné médium s nízkou viskozitou bez pevných častí lebo dlhých vlákien.

Ak je čerpaná kvapalina s hustotou inou, než má voda, je potrebné vziať do úvahy požadovaný výkon motora v dôsledku zmeny hydraulického výkonu.

Ak sú čerpané kvapaliny agresívnejšie, než je pitná voda, použite čerpadlá s vyhotovením zo špeciálneho materiálu, ako napr. SP N, SP R a SPNE.