Čo vypne čerpadlo MQ?

Prietokový spínač automaticky vypne čerpadlo MQ iba počas normálnej prevádzky, ak prietok poklesne pod 0.07 m³/h. Ak prietok klesne pod požadovanú úroveň, čerpadlo sa po 12-15 sekundách vypne. Taktiež je možné vypnúť čerpadlo ručne pomocou vypínača ON/OFF.

Čerpadlo MQ sa taktiež vypne po alarme prehriatia alebo alarme suchého chodu.