Prečo moje čerpadlo SQ naďalej beží, aj keď bol dosiahnutý bod vypnutia?

Problém sa môže týkať tlakového spínača (regulácia tlaku), pretože usadeniny môžu spôsobiť jeho poruchu.

Časom sa na regulátore tlaku môžu usadiť pevné časti z čerpaného média a môžu spôsobiť poruchy.

Regulátor tlaku by sa mal zo systému vyberať za účelom čistenia a umytia, ako na sacej strane, tak aj na výtlačnej strane.