Prečo čerpadlo JP nebeží, keď ho zapnem?

Skontrolujte, či poistka nie je rozpojená. Je napájanie zapojené v zástrčke? Zapojte čerpadlo do inej zástrčky a skontrolujte, či začalo pracovať. Iba pre Hydrojet: Skontrolujte či tlakový spínač pracuje. Nechajte napájacie elektrické vedenie skontrolovať odborným technikom.