Prečo sa čerpadlo JP prudko zapína a vypína?

Nasávacie vedenie môže presakovať alebo je vo vode vzduch. Skontrolujte, či je v nasávacom vedení prítomný zabraňovač spätného toku a pracuje správne. Iba pre Hydrojet: Vopred nastavený tlak v tlakovej nádrži nemusí byť správne konfigurovaný. Skontrolujte vopred nastavený tlak, aby ste sa uistili, že nastavené hodnoty sú v súlade s prevádzkovými pokynmi. O tieto práce poproste odborného technika.