Prečo čerpadlo MQ po zapnutí nečerpá?

V čerpadle môže byť vzduch. Sacie vedenie / prívod vody je nutné skontrolovať na priesaky. Vodný stĺpec musí v sacom potrubí ostať statický. Taktiež je potrebné skontrolovať zabraňovač spätného toku alebo spodný ventil sacieho vedenia. O tieto práce poproste odborného technika.