Prečo čerpadlo MQ nebeží, keď ho zapnem?

Skontrolujte, či poistka nie je rozpojená. Je napájanie zapojené v zástrčke? Zapojte čerpadlo do inej zástrčky a skontrolujte, či začalo pracovať. Nechajte napájacie elektrické vedenie skontrolovať odborným technikom.