Prečo sa čerpadlo MQ nevypne?

Na potrubnom systéme môže byť priesak. Pripojené rozvodné body alebo nádrže môžu stále pracovať. Nechajte tlak potrubného systému otestovať odborným technikom.