Prečo sa čerpadlo MQ prudko zapína a vypína?

Nasávacie vedenie môže presakovať alebo je vo vode vzduch. Skontrolujte, či je v nasávacom vedení prítomný zabraňovač spätného toku a pracuje správne. Vopred nastavený tlak v tlakovej nádrži nemusí byť správne konfigurovaný. Vopred nastavený tlak musí byť 1.7 - 1.7 baru. O tieto práce poproste odborného technika.